یکشنبه, 11 مرداد 1394 ساعت 06:17

رخشان بنی‌اعتماد: قصه هارا مردم همراهي كردند

اكران قصه ها تمام شد. با امكانات محدود اكران و تبليغات. 

تا به حال هيچ يك از فيلم هايم اين گونه بي رمق اكران نشده بود . حوزه هنري سينماهايش را در اختيار نگذاشت ، تلويزيون تبليغات فيلم را پخش نكرد . هركس و هر نهادي كه نقشي در اين ميان داشت و وظيفه اش در اختيار گذاشتن إمكانات معمول براي اكران فيلم هاي سينماست ، هر آنچه كه توانست كرد تا قصه هاكمتر ديده و يا اصلا ديده نشود . اما قصه ها نه فقط ديده شد ، خوب هم ديده شد و كيفيت اين ديده شدن هزار برابر با ارزش تَر و محترم تَر از فروش چندبرابري فيلم هايي بود كه همه نهادها و سازمان ها بسيج مي شوند كه تمامي امكانات تبليغي شهري و تلويزيوني متعلق به كل سينما را يك جا در اختيار قرار دهند وبا پيش خريد فله اي بليط ها و روانه كردن اتوبوس هاي تماشاگر، آمار را بالا ببرند . 

اكران قصه هارا مردم همراهي كردند و ثابت كردند كه آنتن رسانه ملي كه ، شب قبل از اكران پيش بيني مي كند كه قصه ها چون فيلم ضعيفي است كسي آن را نخواهد ديد و به بنيه سينما لطمه مي زند ، تا چه اندازه از قدرت شناخت سليقه مخاطب دور و عاجز است .

اكران قصه ها تمام شد و سپاس من از تك تك هموطنان تماشاگر قصه ها در تهران و شهرستان ها؛

سپاس از همه رسانه هايي كه با خبر رساني و نقدهاي مثبت و حتا منفي ، ولي كارشناسانه و به دور از جبهه گيري، اكران فيلم را پوشش خبري دادند؛ 

از تك، تك عوامل سازنده فيلم و مريم شفيعي كه در طول اين چهارسال از زمان ساخت تا اكران ، در كنار فيلم رفيقانه همراه ماندند؛

و در نهايت سپاس از تلاش جمع كوچك عزيزاني كه داوطلبانه در فضاي مجازي امكان تبليغي فيلم رافراهم كردند.

محمد تاجيك - كيوان مهرگان- گلاويژ نادري- پريا پرنوري- ريحانه طراوتي- مهناز محمدي و نوشین جعفری

JoomShaper